Zapytanie ofertowe MC.222.4.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego, w tym komputerowego:

  • 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
  • 32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

[Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych]

    Dodaj komentarz