OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku     

KIEROWNIK KLUBU „SENIOR+”

wybrana została Pani Barbara Szrejber zam. Stare Lubiejewo

UZASADNIENIE

            W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęła 1 oferta pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że oferta spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu, co zostało potwierdzone w wyniku czynności sprawdzających podjętych przez komisję. Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

W wyniku postępowania konkursowego Pani Barbara Szrejber uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Barbara Szrejber posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, umiejętności oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku kierownika Klubu „Senior+” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

     Pomocy Społecznej

  Agnieszka Gwardiak   

Ostrów Mazowiecka, 23.04.2021 r.

    Dodaj komentarz