2023

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023 roku, realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym  osób z niepełnosprawnościami.

Program realizowany jest od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Realizację Programu w całości pokrywają środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANIE – 878 523,65 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –878 523,65 zł.