Aktualności


Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 tys. zł.. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11...


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....


Dodatek Elektryczny

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od...


Akcja informacyjna ZUS

Oddział ZUS w Płocku Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą  Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma...


Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Otrzymają go gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo...


Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Otrzymają go gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo...