Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przystąpił po raz kolejny do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  przystąpił po raz kolejny do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla...


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07‑300 Ostrów Mazowiecka...


Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 tys. zł.. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11...


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....