Aktualności


Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Otrzymają go gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo...


Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy. Otrzymają go gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo...


Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w 2022r. Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w Programie mogą wziąć:...