Ogłoszenia


Zaproszenie do składania ofert

272.10.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 14.07.2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania: Kompleksowe...


Zaproszenie do składania ofert

272.10.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 14.07.2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania: Kompleksowe...