Ogłoszenia


Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie...