Zamówienia publiczne


Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania: Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.

272.14.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 11.08.2022r. Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty...


Zaproszenie do składania ofert

272.10.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 14.07.2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania: Kompleksowe...


Zapytanie ofertowe MC.222.4.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego, w tym komputerowego: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy...