Paczki żywnościowe / PO PŻ 2014-2020

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i przekazuje organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z programu, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

Przy dokonywaniu kwalifikacji MOPS bierze pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,5 kg, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe
  • groszek z marchewką 3,20 kg,
  • fasola biała 3,20 kg,
  • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
  • buraczki wiórki 1,05 kg,
  • powidła śliwkowe 1,80 kg,
  • sok jabłkowy klarowany 4 l
 2. Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny 4,50 kg,
  • makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,
  • ryż biały 3,00 kg,
  • kasza gryczana 1,50 kg,
  • herbatniki maślane 0,80 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  • mleko UHT 7 l
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa 2,70 kg,
  • szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,
  • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  • filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier – cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze – olej rzepakowy 4 1,
 7. Dania gotowe – gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg

Organizacje pozarządowe biorące udział w PO PŻ w Ostrwi Mazowieckiej:

 • Caritas Diecezji Łomżyńskiej
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich RODZINA
 • Polski Związek Emerytów i Rencistów