Usługi opiekuńcze dla os. niepełnosprawnych do 75. roku życia

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Wnioski o udzielenie świadczeń można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.