Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe MC.222.4.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego, w tym komputerowego: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy...