Zamówienia publiczne

Notatka

W postępowaniu MOPS 272.11.2023 z dnia 09.08.2023r. prowadzonym przez zaproszenie do składania ofert opublikowane na stronie internetowej MOPS w Ostrowi Mazowieckiej, dotyczącym przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka wraz z opiekunem do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2023/2024, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.08.2023r. wpłynęły trzy oferty.

Wybrana została oferta złożona przez: JACEK S.C KATARZYNA FRĄCKIEWICZ, JACEK FRĄCKIEWICZ, UL. PARTYZANTÓW 9,07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Informacja

W postępowaniu nr 272.24.2022 z dnia 23.11.2022 r. przeprowadzonym poprzez zaproszenie do składania ofert opublikowane na stronie internetowej MOPS w Ostrowi Mazowieckiej, dotyczącym dostawy...


Zaproszenie do składania ofert Nr 272.25.2022

Zaproszenie do składania ofert Nr 272.25.2022 Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych oraz wykonanie napraw...


Zaproszenie do składania ofert Nr.272.24.2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „ Dostawę i montaż klimatyzacji w trzech pomieszczeniach biurowych na parterze budynku MOSIR „...


272.21.2022 Ostrów Mazowiecka, dn. 22.11.2022r.

Notatka W postępowaniu nr 272.21.2022 z dnia 10.11.2022r prowadzonym poprzez zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej oraz na stronie BIP MOPS w Ostrowi Mazowieckiej dotyczącym...


272.19.2022 Ostrów Mazowiecka, dn. 07.11.2022r

Notatka W postępowaniu nr 272.19.2022 z dnia 25.10.2022r prowadzonym poprzez zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej oraz na stronie BIP MOPS w Ostrowi Mazowieckiej dotyczącym...


Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania: Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.

272.14.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 11.08.2022r. Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty...